MOLIMO ZA STRPLJENJE PRETRAGA JE U TIJEKU.

Obrada pojedinog upita može trajati i dvadesetak minuta. Čak i ukoliko pritisnete gumb Osvježi[Refresh] ili Zaustavi[Stop], nećete moći koristiti ovaj preglednik za pristup ADC WebArhivi dok se započeta pretraga ne dovrši.

Fina WebArhiv DIGITALIZACIJA DOKUMENTACIJE:
OSTALE USLUGE: ArhiviranjeArhiviranje DigitalizacijaDigitalizacija e-Arhive-Arhiv MikrofilmiranjeMikrofilmiranje Uništavanje Uništavanje KonzultacijeKonzultacije PrijevozPrijevoz

Što je Fina WebArhiv?

Fina WebArhiv je internetska aplikacija koja korisniku omogućava jednostavno pretraživanja obrađenih dokumenata prema dogovorenim kriterijima pretraživanja. U tu je svrhu potrebno imati digitalni dokument, što znači da je potrebno dokumente digitalizirati ili ih pak stvoriti u digitalnom obliku.

Digitalizacija

Ako ugovarate uslugu digitalizacije dokumentacije, svaki se dokument u papirnatom obliku skenira pa dobivate „sliku“ dokumenta. Tako korisnik svaki obrađeni dokument može pregledavati putem monitora, gledajući sliku unutar koje se nalaze sve informacije i podaci sa originala u papiru.

Indeksiranje

Da bi korisnik jednostavnije pronašao informaciju unutar pojedinog obrađenog dokumenta, prilikom obrade dokumentu su pridruženi neki atributi (parametri) koji služe za jednostavnije pretraživanje dokumentacije. To su kriteriji pretraživanja, a prilikom ugovaranja usluge digitalizacije dokumentacije možete odabrati ključne kriterije i oznake za dokumente.

Pretraživanje

Pretraživanje je brzo, jednostavno i sigurno – do dokumentacije se dolazi jednim klikom, uz potpunu sigurnost i kontrolu uvida u dokumentaciju.